VB-Website-Headers-v7-1

Mensen in de marge van de samenleving verdienen onze steun. De Volksbond zet zich daarom in voor dak- en thuislozen en mensen die sociaal extra kwetsbaar zijn.

Wat wij doen

Op zeven locaties in Amsterdam bieden onze medewerkers zorg, opvang, begeleiding en dagbesteding. De eigen kracht en talenten van onze cliënten zijn daarbij altijd het uitgangspunt. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat ze actief meedoen, uiteraard naar eigen vermogen. Zowel binnen onze eigen organisatie als in de samenleving. Het uiteindelijke doel is helder: cliënten moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en functioneren.

 

Facebook

Per 17 mei 2016 zijn Stichting Volksbond Amsterdam en Stichting Streetcornerwork een bestuurlijke fusie aangegaan. De organisaties gaan samenwerken op het gebied van veldwerk, ambulante begeleiding, wonen en dagbesteding. Beide organisaties werken wijkgericht met een sterke focus op cliëntparticipatie en zelfregie. Een aanbieder met dienstverlening op maat. Vernieuwend, compleet en efficiënt. ... MeerMinder

Locaties

Actie

Klik hier voor het overzicht