Naar de Homepage

2-fasensysteem MO ATP

Tijdelijk
MO Atlantisplein is een tijdelijke woonvoorziening. Alle jongeren stromen - in fasen - door naar een andere woonplek.

Zelfredzaamheid
Elke nieuwe bewoner komt binnen in fase 1. Doorstromen naar fase 2 met meer zelfstandigheid gebeurt aan de hand van de scoren op de zelfredzaamheidsmatrix. Deze matrix is de basis voor het coachingsplan dat elke jongeren samen met zijn Personal Coach opstelt. Daarin staan alle acties en doelen die nodig zijn om door te kunnen stromen.

Stappen
Het heldere fasesysteem werkt motiverend en biedt duidelijkheid. De weg naar meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid staat daarin stap voor stap beschreven. De medewerkers dagen de jongeren voortdurend uit om stappen vooruit te maken. Meer zelfredzaam zijn, betekent meer ruimte krijgen om zelfstandig het wonen in te vullen. Bijvoorbeeld bepalen wanneer je logees en bezoek ontvangt en wanneer je in het weekend thuiskomst.

Doorstroommogelijkheden
Doorstroom kan binnen locatie ATP van fase 1 naar fase 2. Of van fase 1 naar een andere woonvoorziening. Vanuit fase 2 kan dat naar begeleide woonvormen binnen de Volksbond of daarbuiten. Of naar zelfstandig wonen.

Terug naar de vorige pagina 
Naar de homepage